Zoals te lezen is geweest in een statement heeft de NTB het Nederlands Kampioenschap – net als vorig jaar – op het laatste moment weggetrokken uit Nieuwkoop. De Triathlon van Nieuwkoop gaat wel gewoon door. In dit bericht leggen wij, vanuit onze kant, de situatie nog even uit. 

Na de situatie van vorig jaar, waarbij ook het NK werd ingetrokken, is Stichting Triathlon Nieuwkoop in gesprek geweest met de NTB over oplossingen in deze situatie. Hierbij zijn afspraken gemaakt. Richting de wedstrijd is dit een hobbelig traject geweest. Wel is door ons als organisatie getest op de waterkwaliteit, zoals afgesproken. Dit hadden wij volgens de reglementen niet hoeven doen.

In ons zwemwater is geen visuele aanwezigheid van blauwalg. Wel bleek uit microscopisch onderzoek dat op de meeste plekken de norm voor potentieel toxische blauwalgen wordt overschreden. Het lastige hierbij is dat er geen zekerheden gegeven kunnen worden. Er zijn volgens een woordvoerder van het hoogheemraadschap nog geen volledig betrouwbare analyses wel of niet toxisch te geven, omdat het enerzijds een periode duurt voor de resultaten zichtbaar zijn en anderzijds omdat de situatie per dag kan veranderen. Het ene moment kan een alg wel een toxische stof uit scheiden en het andere moment niet en andersom. Dit betekent concreet dat dus onbekend is of het gevolgen kan hebben voor de gezondheid (gevolgen zoals te lezen zijn op zwemwater.nl), omdat men hier tegen de grenzen van de wetenschap aanloopt. De gemeten waardes van dit jaar zijn (volgens de metingen van het waterschap) vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Daarnaast is dit een probleem dat in de hele Nieuwkoopse Plassen speelt, ongeacht waar je zwemt. Dat heeft ook te maken met het feit dat het veenwater is. Dit geldt overigens voor meer plassen en organisaties, maar daar wordt niet gemeten. Dan wordt het dus ook niet vastgesteld. Wij hebben besloten volledig open kaart te spelen, met dit als gevolg. 25 mei zijn de resultaten van de metingen opgestuurd naar de NTB. Vrijdagochtend hebben zij besloten het NK in te trekken. Echter werd afgelopen woensdag nog besloten deze door te laten gaan. De situatie van het water is sinds woensdag niet veranderd.

Veel mensen zwemmen in deze periode van het jaar dagelijks op de plek waar wij ook onze zwemlocatie hebben. Ook vorig jaar hebben we in dit water gezwommen. Toen hebben wij geen melding gehad van atleten die ziek zijn geworden.

Zoals gezegd hebben we na de afgelasting van vorig jaar afspraken gemaakt met de bond. Richting de wedstrijd is dit een hobbelig traject geweest. Daar zijn wij erg teleurgesteld over, omdat we dus een herhaling hebben van vorig jaar. Wij willen om die reden voorlopig geen Nederlands Kampioenschap meer organiseren.