29 mei 2021 zullen wij voor de derde keer de Jeugdtriathlon van Nieuwkoop organiseren. Jaarlijks staat dit evenement in het teken van het neerzetten van een hele mooie sportprestatie en het ophalen van geld voor het goede doel. Het eerste jaar was dit voor Right To Play, het tweede jaar voor de CliniClowns. Tijdens de 3de editie zal er geld worden ingezameld voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in om kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied kunnen volgen. Het betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft bijna 80.000 kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, de kans gegeven lid te worden van een sportclub of iets aan muziek, dans, theater of beeldende kunst te doen. Ook in de gemeente Nieuwkoop kunnen jaarlijks tientallen kinderen deelnemen aan sport en cultuur dankzij het Jeugdfonds.

De slogan voor komend jaar wordt ‘Door kinderen voor kinderen’. Informatie over de inschrijvingen volgt later. Verdere info is hier te vinden: https://www.triathlon-nieuwkoop.nl/jeugdtriathlon/organisatie/ 

Zet jij zaterdag 29 mei vast in je agenda? Tot dan!

Organisatie Jeugdtriathlon Nieuwkoop