Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in om kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied kunnen volgen. Het betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft bijna 80.000 kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, de kans gegeven lid te worden van een sportclub of iets aan muziek, dans, theater of beeldende kunst te doen. Ook in de gemeente Nieuwkoop kunnen jaarlijks tientallen kinderen deelnemen aan sport en cultuur dankzij het Jeugdfonds.

Voor meer informatie kijk eens op https://jeugdfondssportencultuur.nl/