Jeugdfonds Sport & Cultuur Jeugdtriathlon Nieuwkoop 2021

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in om kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied kunnen volgen. Het betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft bijna 80.000 kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, de kans gegeven lid te worden van een sportclub of iets aan muziek, dans, theater of beeldende kunst te doen. Ook in de gemeente Nieuwkoop kunnen jaarlijks tientallen kinderen deelnemen aan sport en cultuur dankzij het Jeugdfonds.

De jeugdtriathlon is in een prestatie-evenement èn een wedstrijd!

De jeugdtriathlon is van oorsprong in de eerste plaats een prestatie-evenement. Het meedoen en de jeugdtriathlon kunnen finishen is het allerbelangrijkste. Daarom krijgt iedere deelnemer bij de prijsuitreiking een identieke medaille als herinnering aan de deelname. Per leeftijdscategorie zullen de beste drie deelnemers bij de prijsuitreiking het winnaarspodium mogen betreden waar ze de medaille omgehangen zullen krijgen.

Onderdelen en afstanden

Zoals iedere triathlon bestaat ook deze jeugdtriathlon uit de drie onderdelen zwemmen (zwembad De Wel), fietsen en hardlopen:

  • 7, 8, 9 en 10 jaar:            75m zwemmen,    5 km fietsen,   1,25 km hardlopen
  • 11,12,13 en 14 jaar:      125m zwemmen,  10 km fietsen,  2,5   km hardlopen

Meedoen?

Klik hier om je in te schrijven voor de Jeugdtriathlon. Kosten zijn €4,- per kind om deel te kunnen nemen en daarnaast krijgt elke deelnemer na inschrijving een sponsorformulier, zodat mensen jou kunnen sponsoren met je deelname aan de Jeugdtriathlon. Het opgehaalde sponsorgeld zal volledig gaan naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Net als voorgaande edities lukt het alleen deze jeugdtriathlon te organiseren als er voldoende helpers aanwezig zijn om de deelnemers veilig door het parcours te begeleiden. Maak dus gebruik van de mogelijkheid om bij inschrijving ook een helper in te vullen op het aanmeldingsformulier. Dit kan een ouder zijn, maar mag ook een ander familielid, een goede kennis of buurman zijn.